Aurinkosähkö, aurinkosähköjärjestelmä, tuulivoimala | avaimet käteen asennettuna

Switch to desktop

Tuulivoimahankkeen suunnittelu ja toteutus

Tällä sivulla on esitetty ne keskeiset osa-alueet jotka sinun on hyvä käydä läpi kun mietit tuulivoimalan ostamista.

Tuulivoimalan ostajan muistilista

1 Arvioi tuuliolosuhteet
2 Mihin energiaa käytetään?
3 Paljonko tarvitset energiaa?
4 Minkä kokoinen tuulivoimala tarvitaan?
5 Onko paikallisesti hyvää sijoituspaikkaa voimalalle?
6 Luvat kuntoon
7 Pientuulivoimalan asentaminen
8 Tuulivoimalan käyttö
9 Tuulivoimalan käyttöikä
10 Miten voi vertailla eri valmistajien voimaloita
11 Ympäristöystävällisyys
12 Hankintapäätöksen teko ja tilaus

Arvioi tuuliolosuhteet

Tuulivoimala tuottaa vain tuulessa. Pika-arvion sijaintipaikan tuuliolosuhteista teet seuraavan listan perusteella.

• meren läheisyydessä aukeilla paikoilla on erinomaiset tuuliolosuhteet.
• Sisä-Suomessa laajoilla aukeilla paikoilla ja mäkien lailla on hyvät tai kohtuulliset olosuhteet
• Sisä-Suomessa metsäkatveissa on heikohkot tuuliolosuhteet

Mitä korkeammalle tuulivoimala sijoitetaan sitä parempi energiantuotto saavutetaan. Parhaan tuloksen saamiseksi tuulivoimala tulisi sijoittaa siten, että potkurin korkeudelta katsottuna maasto on avointa joka suuntaan. Potkurin tulee olla myös vähintään 9 metriä korkeammalla kuin lähimmät esteet kuten rakennukset tai puut n. 150 metrin säteellä. Näin vältetään esteiden aiheuttamaa ilmavirran pyörteisyyttä, joka laskee merkittävästi tuulivoimalan tuottoa.

Tuulivoimalan nostaminen korkeammalle vaikuttaa nopeasti saatavaan energiantuottoon. Katso lisätietoa kohdasta 5 sekä Usein kysytyistä kysymyksistä.

Suomen tuuliolosuhteet ovat pientuulivoiman lämmityskäytölle suosiolliset, koska talvella tuulee enemmän kuin kesällä. Paikallisia tuulioloja voi arvioida karkeasti tutustumalla Suomen Tuuliatlakseen On syytä huomioida että alin mittauskorkeus tuuliatlasta tehdessä oli 50 m.

Suosittelemme maston korkeudeksi vähintään 18 metriä. Sisämaassa voimala kannattaa sijoittaa tätäkin korkeammalle. Mielellään 25 metriin tai yli.

Mihin energiaa käytetään?

Pientuulivoimalla tuotetun energian tavanomaiset käyttötavat Suomessa:

• Akkujen lataus ja niistä sähkön käyttö 12V tai 230V järjestelmissä
• Suora sähköntuotanto omakotitalon sähköverkkoon, 230 V
• Lämmitysenergian tuottaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmän vesi- tai massavaraajaan.
• Lämmitysenergian tuottaminen lämpimän käyttöveden varaajaan

Jos lämmität taloa, on sinulla oltava joku muu lämmitystapa, joka pystyy pitämään talon lämpimänä tyynenä pakkaspäivänä. Tuulivoima voi vain täydentää tuota muuta lämmitysenergiaa. Tuulienergian varastointi lämpövaraajaan on tehokasta, jos varaaja on riittävän suuri. Suositeltava varaajan koko on vähintään 1000 litraa tai suurempi. Sähköenergiaa voi varastoida akkuihin vain pieniä määriä.

Paljonko energiaa tarvitaan?

Vuotuinen lämmitysenergian tarve normaalisti lämpöeristetyssä nykyaikaisessa pientalossa on noin 120 kWh/m2, eli esim. 120 neliön talossa noin 14 400 kWh vuodessa (lähde Motiva). Sähkön käyttö valaistukseen ja pienkoneisiin keskimääräisessä pientalossa on noin 5000-6000 kWh vuodessa (lähde Motiva).Finnwind Oy:n Tuule -tuulivoimalat on mitoitettu siten, että ne pystyvät tuottamaan merkittävän osan suomalaisen omakotitalouden tarvitsemasta energiamäärästä.

Minkä kokoinen tuulivoimala tarvitaan

Tuulivoimalan tuottama teho ja energia ovat verrannollisia potkurin pyyhkäisypinta-alaan (tuulipinta-alaan). Omakotitalokäytössä pyyhkäisypinta-alaa tarvitaan noin 20 neliömetriä, eli potkurityyppisellä voimalalla halkaisijan on oltava vähintään noin 5 m. Tätä luonnonlakia ei voi ohittaa, olipa tuulivoimalan rakenne millainen tahansa.

tuulivoimalan tuotto on sidoksissa tuulipinta-alaan

Perinteinen potkurityyppinen tuulivoimala on nykytiedon mukaan tehokkain tapa tuottaa tuulienergiaa.

Koska keskituulennopeudet ovat talvella suuremmat kuin kesällä, tuottaa tuulivoimala parhaiten talvella. Eli juuri silloin kun lämmitysenergian tarve on suurimmillaan.

Onko paikallisesti hyvää sijoituspaikkaa voimalalle?

Koska pienikin tuulennopeuden lisäys vaikuttaa merkittävästi energian tuottoon, kannattaa valita paikallisesti paras paikka. Jos voimalan generaattorijännite on riittävän korkea, voidaan tuulivoimala sijoittaa usean sadan metrin päähän käyttökohteesta ilman merkittäviä siirtohäviöitä.

Paikallisen sijoituspaikan arvioinnissa ja valinnassa täytyy huomioida mm.:

• Paikka on tuulinen, siis aukealle ja korkealle.
• Voimalalle täytyy olla tilaa noin yksi aari (10m x 10m). Ja tilaa nostamista ja laskemista varten.
• Paikalle on päästävä asentamaan voimala.
• Voimalaa ei tule sijoittaa niin, että potkurin varjo lankeaa rakennuksen ikkunaan. Potkurin varjo voi aiheuttaa epämiellyttävää välkyntää.
• Paikkaan missä ei säännöllisesti oleskella. Täytyy huomioida mahdollisesti potkuriin tai rakenteisiin kerääntyneen jään tippuminen.
• Mielellään kauemmas kuin 30m pihapiiristä tai rakennuksesta, jotta käyntiääni ei häiritse kovilla tuulilla.
• Maakaapelille tarvitaan reitti voimalalta käyttökohteeseen. On tarkistettava onko maahan jo kaivettu jotain (salaoja, toinen maakaapeli tms.)?

Tuulivoimalan nostaminen korkeammalle vaikuttaa nopeasti saatavaan energiantuottoon. Oheinen kuva havainnollistaa miten nopeasti maston korottaminen (metriä) voi vaikuttaa tehontuottoon (prosenttia).

tuulivoimalan maston korottamisen vaikutus energian tuottoon
Lähde: In the Public Interest, Awea, Amerikan tuulivoimayhdistys

Maston korkeuden vaikutuksesta lisätietoa myös Usein Kysytyissä Kysymyksissä.

Tuulivoimalaa ei kannata rakentaa matalaan mastoon. Nostamalla voimala korkeammalle parannetaan tuuliolosuhteita nopeasti. Tuule C, H, ja E tuulivoimaloihin saa jopa 27 metrin maston, jolloin voimalan lakikorkeus on lähes 30 metriä.

Luvat kuntoon

Kunnan rakennusjärjestys määrittää millainen lupa tarvitaan tuulivoimalan pystyttämiseen. Lupamenettely vaihtelee kunnittain. Tavanomainen lupamenettely kaava-alueella on rakennuslupa tai toimenpidelupa maston korkeudesta riippuen. Kaava-alueen ulkopuolella lupamenettely on tyypillisesti toimenpidelupa. Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksen liitteeksi tarvitaan karttaote tai asemapiirustus, mihin on merkitty voimalan sijoituspaikka. Liitteeksi tarvitaan voimalan julkisivupiirros. Lupa-asiat lähtevät liikkeelle soitosta kunnan rakennustarkastajalle.

Asentaminen

Tuule C, H tai E tuulivoimalan asennukseen menee ammattilaisilta noin 8..16 tuntia. Asennustyön päävaiheita ovat:

a) Perustusten teko. Harusten ankkurit ja maston perustus kaivetaan maahan. Kaivinkonetta tarvitaan muutama tunti. Betonivaluja ja nosturiautoja ei tarvita.
b) Voimalan asennus. Tuulivoimalan toimittaja asentaa voimalan ja nostaa voimalan pystyyn.
c) Rakennuksen sisäiset sähkötyöt. Rakennuksen sisäisiin sähkötöihin kuuluvat kaapelin vienti rakennuksen seinustalta säätöyksikölle, säätöyksikön kiinnitys seinään ja kaapelin vienti säätöyksiköltä lämmitysvastusyksikölle.

Tuulivoimalatoimittaja voi tehdä kaikki asennustyöt niin halutessanne. Tuulivoimalan asennustyöt voi tehdä myös itse. Voimalan asentaminen edellyttää kuitenkin kokemusta teknisten laitteiden asentamisesta ja perehtymistä asennusohjeisiin tuulivoimalan valmistajan opastuksella.

Voitte helposti säästää asennuskustannuksissa teettämällä perustuskaivuun ja ankkurien asennuksen paikallisen kaivinkoneyrittäjällä tuulivoimalavalmistajan perustusohjeen mukaisesti. Rakennuksen sisäiset sähköasennustyöt saatte paikalliselta sähköasentajalta.

Tuulivoimalan käyttö

Tuule C, H ja E tuulivoimaloiden käyttö lämmöntuotannossa tai sähköntuotannossa on täysin automaattista, eikä erillisiä käyttötoimenpiteitä tarvita.

Tuulivoimalan käyttöikä

Kuten kaikkia muitakin koneita ja laitteita, tulee tuulivoimalaa huoltaa säännöllisesti. Tuulivoimalan omistajan tulee vuosittain tehdä voimalan silmämääräinen tarkastus. Tarkastuksiin kuuluu mm. harusvaijereiden kireyden tarkastus ja säätöyksikön toimintojen tarkastus.

Voimalalle tulee suorittaa 5 vuoden välein myös perusteellisempi huoltotarkastus. Huoltotarkastus voidaan jättää Finnwind Oy:n tehtäväksi tai asiakas voi tehdä sen myös itse käyttö- ja huolto-ohjekirjan mukaisesti. 5-vuotishuoltotarkastus edellyttää kuitenkin kokemusta teknisten laitteiden toiminnasta ja perehtymistä asennus- ja huolto-ohjeisiin tuulivoimalan valmistajan opastuksella. Finnwind Oy:n toteuttamana huoltotarkastus kestää yhdeltä asentajalta noin 3 - 4 tuntia.

Kuten mikä tahansa talon energialähde, tulee tuulivoimalankin olla pitkäikäinen ja luotettava. Säännöllinen ennakkohuolto ja nopea varaosapalvelu ylläpitävät sijoituksen arvoa ja pidentävät voimalan käyttöikää.

Miten voi vertailla eri valmistajien voimaloita

a) Potkurin pyörähdyspinta-ala

Pyörähdyspinta-alaltaan samankokoiset voimalat ovat vertailukelpoisia. Esim 10 neliömetrin potkurin energiantuotto-odotus on puolet pienempi kuin 20 neliömetrin potkurilla. Pinta-alan lisäksi todelliseen saatavaan energiaan vaikuttaa luonnollisesti myös tuulivoimalassa käytetty teknologia.

b) Teho (kW) ja energian tuotto (kWh)

Eri valmistajat ilmoittavat tuotteilleen nimellistehoja varsin kirjavasti. Nimellisteho ei kuitenkaan kerro energiantuotosta. Energiantuotto on hyvä vertailusuure, mikäli se on laskettu käyttökohteessa vallitsevien tuuliolosuhteiden mukaisesti. Energian tuoton yksikkö on kWh.

c) Laatu ja käyttöikä

Tuulivoimala on tarkoitettu pitkäikäiseksi tuotteeksi ja tällöin ostajan kannattaa verrata ostohinnan lisäksi myös tuotteen laatuun, käyttöön, kestävyyteen ja huollettavuuteen liittyviä asioita. Komponenttien, kuten päälaakereiden, laatu vaikuttaa oleellisesti voimalan käyttöikään.

Tuulivoima, ympäristöystävällisyys

Tuulivoima on yksi niitä harvoja energiantuotantomuotoja, joka ei kaipaa kallista polttoainetta ja joka ei tuota minkäänlaisia haitallisia päästöjä. Keskiverto Suomalainen perhe voi tehdä merkittävän ympäristöteon hankkimalla tuulivoimalan korvaamaan esim. öljyä tai sähkö talon lämmityksessä. Toinen yhtä merkittävä teko olisi autoilusta luopuminen.

Hankintapäätöksen teko ja tilaus

Kun olet päätöksen tehnyt, on tuulivoimalan hankinta helppoa. Ota yhteyttä, käydään yllä listatut kohdat  vielä kertaalleen yhdessä läpi ja toteutetaan puhdas, kauaskantoinen energiaratkaisu.

Meihin saat yhteyden kätevästi verkkosivujemme kautta, soittamalla tai laittamalla sähköpostia.

 

Finnwind Oy. All rights reserved.

Top Desktop version